Biz hakda

wandekai22

KOMPANI PRA PROFILI

Zhejiang Wandekai suwuk enjamlar tehnologiýasy, Ltd.(ozal Taizhou Wan De Kai Hardware Product Limited Limited kompaniýasy ady bilen tanalýardy) 1995-nji ýylda esaslandyrylan "Hytaý klapan paýtagty" -da ýerleşýär - uhehuhuan, Zhejiang önüm dizaýny we ösüşi, önümçilik we satuw we söwda toplumydyr hünär kärhanalarynyň klapan (sanitar-tehniki).Önümler esasan üç kategoriýa bölünýär: mis klapanlar, bürünç armatura, HVAC önümleri.Daşky gurşawyň artykmaçlyklaryny görkezýän ýokary derejeli, synpda önümiň ýerleşişi Demirgazyk Amerika, Europeewropa we sarp edijileriň beýleki ösen bazarlarydy.

Kompaniýanyň bar bolan 56000 inedördül metr meýdany 32000 inedördül metr, 500-den gowrak işgär, şol sanda 70-den gowrak ýokary derejeli dolandyryş işgärleri. Kompaniýanyň ösen önümçilik enjamlary we synag enjamlary, şol sanda 140 toplum CNC maşyn gurallary, ýörite import edilýän maşyn 35 toplum, hünärmen synag, synag merkezi 1.

Kompaniýa, 1994-nji ýyldaky neşir, 2000-nji ýyl, 2008-nji ýyl üçin ISO9000 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi;ISO14001 2004 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy sertifikaty we OHSAS18001 - 2007 hünär saglygy we howpsuzlyk dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, PEX dolandyryşy, top klapan, burç klapany öz dizaýny we ösdürilmegi degişlilikde Demirgazyk Amerikanyň ýurtlary we NSF, CSA, UPC, UL önüm şahadatnamasy hökmünde.

Zawod syýahaty

wandekai22

wandekai22

Taryh

5-nji awgustda, uhuhuan okrugynyň köpçülikleýin ykdysady guramasynyň üýtgedilip gurulmagy wagtynda, eýesi uhuhuan County Longxi tehnika abatlaýyş zawodynyň eýeçilik we iş hukugyny aldy.

Welaýat häkimligi we etrap häkimligi tarapyndan "1994-nji ýylyň 1994-nji ýyldaky senagat kärhanalary" altyn medalyny almak üçin 4-nji iýunda uhuhuan Longxi tehnikany bejermek zawody we Share Ltd bilelikdäki kärhana tarapyndan Taýwan Çeng Li senagaty Limited Taizhou wad Hardware Co-ny döretdi. Import etmek we eksport etmek hukugyny almak.

Dekabr aýynda kärhana Taizhou şäherçesiniň kärhana býurosy tarapyndan "Taizhou ajaýyp şäher kärhanasy baýragy" bilen sylaglandy.

Fewral aýynda kärhanalar uhuhuan etrap partiýasy komiteti we etrap häkimligi tarapyndan 1996-njy ýylda uhuhuan etrabynda iň gowy 100 senagat kärhanasy hökmünde baha berildi. "Bina meýdany 8658 inedördül metr, gurluşyk meýdany 4950 inedördül metr ( indi suw bilen ýyladyş bölümi we asyl Taizhou Wan Kai Kai Apparat Önümleri Co. 1997-nji ýylda uhuhuan etrap häkimligi. Kärhana tarapyndan işlenip düzülen "awtomatiki bag sepiji", 1997-nji ýylda Taizhou şäher häkimliginiň ylym we tehnologiýa ösüşiniň üç baýragy bilen sylaglandy. "

Fewral aýynda 939.51 inedördül metrlik gurluşyk meýdany (häzirki suw bilen ýyladyş bölümi we asyl Taizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co., Ltd.) ulanylmaga berildi.

PEX turbalary, halka klapanlary we özümiz tarapyndan işlenip düzülen we burç klapanlary, şeýle hem Demirgazyk Amerikanyň ýurtlarynda we sebitlerinde NSF, CSA we UPC önüm şahadatnamasyndan geçdi.

ISO14001-2004 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy we OHSAS18001-2007 hünär saglygy dolandyryş ulgamy sertifikaty

1994-nji ýyldaky neşir, 2000-nji ýyldaky neşir we 2008-nji ýyldaky ISO9000 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty geçdi.