Standardewropa standarty

 • Gyzgyn satylýan Hytaý diferensial basyş hemişelik temperatura garyşyk suw merkezi

  Gyzgyn satylýan Hytaý diferensial basyş hemişelik temperatura garyşyk suw merkezi

  1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V 50HZ
  2. Termostatiki garyşyk klapanyň temperatura gözegçilik diapazony: 35-60
  (zawod sazlamasy 45))
  3. Aýlanýan nasos kellesi: 6m (Iň beýik kelle)
  4. Temperatura çäklendirijiniň diapazony: 0-90(Zawod sazlamasy 60)
  5. Iň ýokary kuwwat: 93W (Ulgamyň iş wagty)
  6. Differensial basyş aýlaw aýlawynyň diapazonyny sazlamak: 0-0.6bar (Zawod sazlamasy 0.3bar) 7.Temperatura gözegçilik takyklygy:±2
  8. Turbageçirijiniň nominal basyşy: PN10
  9. Meýdany 200 inedördül metrden az. Beden materialy: CW617N
  11. Möhür: EPDM

 • Bürünç top klapan Aýal sapaklar

  Bürünç top klapan Aýal sapaklar

  Bürünç şar klapan ýasalan bürünçden ýasalýar we tutawaç bilen işleýär, açmak we ýapmak aňsat, sanitar-tehniki, ýyladyş we turbageçirijiler üçin giňden ulanylýar.

  Görnüşi: Doly port
  2 Bölek dizaýny
  Iş basyşy: PN25
  Iş temperaturasy: -20-den 120-ä çenli°C
  ACS tassyklandy, EN13828 standarty
  Polatdan tutawaç.
  Nikel bilen örtülen bürünç bedeni poslama garşy
  Çekişe garşy baldak gurluşy

 • Bürünç Bibkok

  Bürünç Bibkok

  Bürünç Bibkok, bürünçden ýasalan we tutawaç bilen işleýän, sanitar-tehniki, ýyladyş we turbageçirijiler üçin giňden ulanylýan bürünç bag kranlary diýlip atlandyrylýan bürünç şar klapan görnüşidir.

  Iş basyşy: PN16
  Iş temperaturasy: 0°C-den 80-e çenli°C
  Baglanyşyk: Erkek sapak we şlangyň soňy
  Gurnama görnüşi: Diwara oturdyldy
  Nikel bilen örtülen bürünç.
  Polatdan tutawaç.

 • Bürünç PEX süýşürmek

  Bürünç PEX süýşürmek

  Bürünç PEX süýşüriş enjamy Europeanewropa bazarynda hem ulanylýar.Turba armaturlary suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýyladyş ulgamlarynda köpri bolup hyzmat edýär.
  Beden materialy: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun mugt bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
  16 20 25

 • Differensial basyş yzygiderli temperatura garyşyk suw merkezi

  Differensial basyş yzygiderli temperatura garyşyk suw merkezi

  1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V 50HZ
  2. Termostatiki garyşyk klapanyň temperatura gözegçilik diapazony: 35-60
  (zawod sazlamasy 45))
  3. Aýlanýan nasos kellesi: 6m (Iň beýik kelle)
  4. Temperatura çäklendirijiniň diapazony: 0-90(Zawod sazlamasy 60)
  5. Iň ýokary kuwwat: 93W (Ulgamyň iş wagty)
  6. Differensial basyş aýlaw aýlawynyň diapazonyny sazlamak: 0-0.6bar (Zawod sazlamasy 0.3bar) 7.Temperatura gözegçilik takyklygy:±2
  8. Turbageçirijiniň nominal basyşy: PN10
  9. Meýdany 200 inedördül metrden az. Beden materialy: CW617N
  11. Möhür: EPDM