Bürünç top klapan

 • Bürünç top klapan F1807 PEX

  Bürünç top klapan F1807 PEX

  Suw akymyny öçürmek üçin PEX turba ulgamlarynda F1807 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1807 standartyna laýyk gelýär.

  F1807 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 3/8 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barb ASTM F1807-e laýyk gelýär
  Blowout subutnamasy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, cUPC
  Dezinifikasiýa çydamly Gurşun erkin ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş

 • Bürünç şar klapan F1960PEX

  Bürünç şar klapan F1960PEX

  Suw akymyny öçürmek üçin PE19 turba ulgamlarynda F1960 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1960 standartyna laýyk gelýär.

  F1960 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 1/2 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barbasy ASTM F1960-a laýyk gelýär
  Öçürilen subutnama baldagy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, CUPC
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş
  PEX giňeltmek guraly we halkalary bilen ulanyň
  Dezinifikasiýa çydamly ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär

 • Bürünç gaz şar klapan alawy göni alaw

  Bürünç gaz şar klapan alawy göni alaw

  Bürünç gaz şar klapany, gaz enjamlary bilen ulanmak üçin maslahat berilýär we tebigy, öndürilen, garyşyk, suwuklandyrylan nebit (LP) gazy we LP gaz-howa garyndylary bilen ulanmak üçin kepillendirilýär.
  Ölçeg aralygy: 3/8 '' - 5/8 ''
  Material: Galp bürünç
  Klapan gurluşy: 2 bölek
  Ahyrky birikme: Alaw x alaw
  Maks: 125psi
  Temperatura aralygy: -40°150-e çenli°F
  Ygtybarly, ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin goşa O halkalary
  Akymlary aňsat / öçürmek üçin çärýek öwrüm işi
  Öçürip bilmeýän baldak
  T-tutawaç
  Şahadatnama: CSA, UL

 • Bürünç şar klapan FNPT

  Bürünç şar klapan FNPT

  Bürünç şar klapanlary ýaşaýyş we täjirçilik sanitar-tehniki enjamlarynda, suw guýusynda, gazda we başga-da köp ulanylýar.

  Ölçeg aralygy: 1/4 ”- 4”
  Programmalar meýdanlary:Gyzgyn / sowuk suw we gaz
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  Görnüşi: Doly port
  Adaty basyş: PN25 we PN16
  Iş temperaturasy: -20-den 120-ä çenli°C
  Zenan sapakly baglanyşyk
  Öçürilen subutnama baldagy
  Sazlanylýan gaplama
  Işlemek we gurmak aňsat
  Corrokary poslama garşylyk
  Şahadatnama: cUPC, NSF, UL, CSA