ABŞ standarty

 • Top klapanlaryny iki sany halka basyň

  Top klapanlaryny iki sany halka basyň

  Gurşunsyz metbugat şar klapanlary, içerki monjuk we mis birleşmesine çalt we aňsat mis üçin EPDM O-halkasy bilen birleşdirmek üçin ahyrky birikmeler bilen bezelendir.

  Ölçeg aralygy: 1/2 '' - 2 ''
  Klapan portunyň açylmagy: Doly port
  Klapan operatory: Lever tutawajy
  Klapan beden stili: 2 bölek
  Baglanyş görnüşi: Press-Fit
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  Iň ýokary temperatura: 250°F
  Iň ýokary iş basyşy: 200PSI - (Baglanyş reýtingi)
  Düzülip bilinýän baldak gaplamasy bilen öçürmeýän çydamly baldak dizaýny
  Iki sany halka gurluşy
  Dezinifikasiýa çydamly
  Diňe gaty çekilen mis turba bilen ulanyň
  Syzdyrmagy kesgitlemek aýratynlygyny basyň
  Gyzgyn we sowuk agyz suwy, sowadylan HVAC ulgamlary we izolýasiýa programmalary üçin
  Çalt we gurmak aňsat
  Şahadatnama: cUPC, NSF

 • Burç klapan F1960PEX x gysyş göni

  Burç klapan F1960PEX x gysyş göni

  Çärýek öwrüm burç klapan ABŞ standartlaryna laýyk gelýär we suw geçiriji ulgamy üçin amatly suw bilen ýaşaýyş üçin ulanylýar.

  Çärýek öwrüm bürünç top klapan
  Beden materialy: Mugt ýasalan bürünç
  Faceüzü: Chrome ýerleşdirildi
  Iş basyşy: 20-den 125 psi
  Temperatura aralygy: 40°160-a çenli°F
  Şahadatnama: CUPC, NSF
  Özüne çekiji görnüş üçin ýumşak hrom gutarýar.
  Mis turbasy we PEX tekiz turbalary bilen utgaşykly
  Çygly çyzyklara gurnap bolýar
  Çalt gurnamak we aňsat işlemek

 • Bürünç top klapan F1807 PEX

  Bürünç top klapan F1807 PEX

  Suw akymyny öçürmek üçin PEX turba ulgamlarynda F1807 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1807 standartyna laýyk gelýär.

  F1807 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 3/8 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barb ASTM F1807-e laýyk gelýär
  Blowout subutnamasy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, cUPC
  Dezinifikasiýa çydamly Gurşun erkin ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş

 • Bürünç şar klapan F1960PEX

  Bürünç şar klapan F1960PEX

  Suw akymyny öçürmek üçin PE19 turba ulgamlarynda F1960 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1960 standartyna laýyk gelýär.

  F1960 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 1/2 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barbasy ASTM F1960-a laýyk gelýär
  Öçürilen subutnama baldagy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, CUPC
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş
  PEX giňeltmek guraly we halkalary bilen ulanyň
  Dezinifikasiýa çydamly ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär

 • Drena NP NP Erkek x Şlang sapakly erkek bilen bürünç gazany

  Drena NP NP Erkek x Şlang sapakly erkek bilen bürünç gazany

  Bürünç gazanly klapan ýyladyş ulgamy üçin amatly we daşarky suw hyzmaty üçin şlang birikdiriji rozetka hökmünde ulanylýar.

  Material: Galp bürünç
  Temperaturanyň bahasy: -20 F-dan 180 F.
  Basyş derejesi: 125 psi
  Giriş görnüşi: MNPT
  Çykyş görnüşi: Erkek şlang
  Köp öwrümli demir tigirli tutawaç
  Suw, ýag bilen ulanmak üçin
  Gyzgyn we sowuk programmalar üçin
  Heatingyladyş we sanitar-tehniki ulgamy üçin amatly
  Poslama garşy we dezinifikasiýa garşy
  Uly akym kuwwaty 65 derejeli rozetkaly bürünç korpus

 • Bürünç gysyş ABŞ-a laýyk

  Bürünç gysyş ABŞ-a laýyk

  Bürünç gysyş Fiting ABŞ Demirgazyk Amerikada hem ulanylýar.Erkek bürünç pex turba laýyk gaz şlangy çalt birikdirilen bürünç gysyş armaturlaryny uýgunlaşdyrýar.
  Beden materialy: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun mugt bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 1/8 3/8 1/2 3/4
  1 / 8C 3 / 16C 1 / 4C 5 / 16C 3 / 8C 7 / 16C 1 / 2C 5 / 8C

 • Bürünç alawy

  Bürünç alawy

  Bürünç alaw fitingi Demirgazyk Amerikada hem ulanylýar.Galp gysyş SAK 45 alaw emzik şlangy DOT suw geçiriji tormoz turbasyna basmak
  BodyMaterial: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun erkin bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 1/4 3/8 1/2 5/8
  3/4 1 11/4 11/2 2

 • Bürünç şlang, bar

  Bürünç şlang, bar

  Bürünç şlang bar bar Fiting Demirgazyk Amerikada hem ulanylýar.Turba armaturlary suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýyladyş ulgamlarynda köpri bolup hyzmat edýär.
  Beden materialy: C69300 / C46500 / C37700 /
  Gurşun mugt bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2
  3/4 5/8 1 11/4 11/2 2
  1 / 4C 3 / 8C 3 / 4NH 3 / 4MNH 3 / 4FNH

 • Bürünç PEX F1807

  Bürünç PEX F1807

  Bürünç PEX Fiting F1807 Demirgazyk Amerikada hem ulanylýar.Turba armaturlary suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýyladyş ulgamlarynda köpri bolup hyzmat edýär.
  Beden materialy: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun mugt bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
  3 / 8PEX 1 / 2PEX 5 / 8PEX 3 / 4PEX 1PEX 11 / 4PEX 11 / 2PEX 2PEX

 • Bürünç PEX F1960

  Bürünç PEX F1960

  Bürünç PEX sowuk giňeliş enjamy - F1960 Standard Demirgazyk Amerikada meşhur önüm.Ajaýyp dizaýn, açyk we gizlin gurnama laýyk.
  Beden materialy: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun mugt bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 3 / 8PEX 1 / 2PEX 5 / 8PEX 3 / 4PEX 1PEX 11 / 4PEX 11 / 2PEX 2PEX
  3/8 1/4 1/2 3/4 1 11/4 11/2

 • Bürünç turbalary ýerleşdirmek

  Bürünç turbalary ýerleşdirmek

  Bürünç turbalary gurnamak kompaniýamyzyň esasy önümleri, ODM we OEM bürünç turbalaryny ýerleşdirip bileris.
  Beden materialy: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun mugt bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 1/8 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
  Sapagyň görnüşi: FIP MIP

 • Burç klapan F1807 PEX x gysyş göni

  Burç klapan F1807 PEX x gysyş göni

  Çärýek öwrüm burç klapan ABŞ standartlaryna laýyk gelýär we suw geçiriji ulgamy üçin amatly suw bilen ýaşaýyş üçin ulanylýar.

  Çärýek öwrüm bürünç top klapan
  Beden materialy: Mugt ýasalan bürünç
  Faceüzü: Chrome ýerleşdirildi
  Iş basyşy: 20-den 125 psi
  Temperatura aralygy: 40°160-a çenli°F
  Şahadatnama: CUPC, NSF
  Özüne çekiji görnüş üçin ýumşak hrom gutarýar.
  Mis turbasy we PEX tekiz turbalary bilen utgaşykly
  Çygly çyzyklara gurnap bolýar
  Çalt gurnamak we aňsat işlemek

12Indiki>>> Sahypa 1/2