Senagat habarlary

 • Deňiz gatnawy

  Deňiz gatnawy

  Soňky 6 aýda, ýük nyrhlarynyň ýokarlanmagy we her hepde täze rekordlary täzelemegi dowam etdirýändigi sebäpli logistika kompaniýalary we ýük daşaýjylar / iberijiler konsolidasiýa bazarynyň şu ýyl adaty derejä gaýdyp geljekdigine umytlaryny ýitirýärler.SCFI indeksine görä, häzirki bahasy 40 fut c ...
  Koprak oka
 • Global strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişlik dabarasy

  Global strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişlik dabarasy

  2018-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda WandeKai bilen WATTS-iň arasynda global strategiki hyzmatdaşlyga gol çekişlik dabarasy geçirildi.Watts, ýaşaýyş, senagat, şäher we täjirçilik şertleri üçin ýokary hilli suw çözgütleriniň lideridir.WandeKai, Watts bilen berk hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurdy ...
  Koprak oka