Gazan klapan

 • Drena NP NP Erkek x Şlang sapakly erkek bilen bürünç gazany

  Drena NP NP Erkek x Şlang sapakly erkek bilen bürünç gazany

  Bürünç gazanly klapan ýyladyş ulgamy üçin amatly we daşarky suw hyzmaty üçin şlang birikdiriji rozetka hökmünde ulanylýar.

  Material: Galp bürünç
  Temperaturanyň bahasy: -20 F-dan 180 F.
  Basyş derejesi: 125 psi
  Giriş görnüşi: MNPT
  Çykyş görnüşi: Erkek şlang
  Köp öwrümli demir tigirli tutawaç
  Suw, ýag bilen ulanmak üçin
  Gyzgyn we sowuk programmalar üçin
  Heatingyladyş we sanitar-tehniki ulgamy üçin amatly
  Poslama garşy we dezinifikasiýa garşy
  Uly akym kuwwaty 65 derejeli rozetkaly bürünç korpus