Önümler

 • 8 ýyllyk eksportçy Hytaý Cw614n Bürünç Bibkokt we Mikser we Bibkok

  8 ýyllyk eksportçy Hytaý Cw614n Bürünç Bibkokt we Mikser we Bibkok

  Bürünç Bibkok, bürünçden ýasalan we tutawaç bilen işleýän, sanitar-tehniki, ýyladyş we turbageçirijiler üçin giňden ulanylýan bürünç bag kranlary diýlip atlandyrylýan bürünç şar klapan görnüşidir.

  Iş basyşy: PN16
  Iş temperaturasy: 0°C-den 80-e çenli°C
  Baglanyşyk: Erkek sapak we şlangyň soňy
  Gurnama görnüşi: Diwara oturdyldy
  Nikel bilen örtülen bürünç.
  Polatdan tutawaç.

 • Zawodyň bahasy Hytaý Çalt pnewmatik bürünçden ýasalan metal enjam

  Zawodyň bahasy Hytaý Çalt pnewmatik bürünçden ýasalan metal enjam

  Bürünç alaw fitingi Demirgazyk Amerikada hem ulanylýar.Galp gysyş SAK 45 alaw emzik şlangy DOT suw geçiriji tormoz turbasyna basmak
  BodyMaterial: C69300 / C46500 / C37700 / Gurşun erkin bürünç / Pes gurşun bürünç
  Ölçegi: 1/4 3/8 1/2 5/8
  3/4 1 11/4 11/2 2

 • Gyzgyn satylýan Hytaý diferensial basyş hemişelik temperatura garyşyk suw merkezi

  Gyzgyn satylýan Hytaý diferensial basyş hemişelik temperatura garyşyk suw merkezi

  1. Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V 50HZ
  2. Termostatiki garyşyk klapanyň temperatura gözegçilik diapazony: 35-60
  (zawod sazlamasy 45))
  3. Aýlanýan nasos kellesi: 6m (Iň beýik kelle)
  4. Temperatura çäklendirijiniň diapazony: 0-90(Zawod sazlamasy 60)
  5. Iň ýokary kuwwat: 93W (Ulgamyň iş wagty)
  6. Differensial basyş aýlaw aýlawynyň diapazonyny sazlamak: 0-0.6bar (Zawod sazlamasy 0.3bar) 7.Temperatura gözegçilik takyklygy:±2
  8. Turbageçirijiniň nominal basyşy: PN10
  9. Meýdany 200 inedördül metrden az. Beden materialy: CW617N
  11. Möhür: EPDM

 • 18 ýyllyk zawod Hytaý 45 derejeli bürünç gazany drena val klapanlary

  18 ýyllyk zawod Hytaý 45 derejeli bürünç gazany drena val klapanlary

  Bürünç gazanly klapan ýyladyş ulgamy üçin amatly we daşarky suw hyzmaty üçin şlang birikdiriji rozetka hökmünde ulanylýar.

  Material: Galp bürünç
  Temperaturanyň bahasy: -20 F-dan 180 F.
  Basyş derejesi: 125 psi
  Giriş görnüşi: MNPT
  Çykyş görnüşi: Erkek şlang
  Köp öwrümli demir tigirli tutawaç
  Suw, ýag bilen ulanmak üçin
  Gyzgyn we sowuk programmalar üçin
  Heatingyladyş we sanitar-tehniki ulgamy üçin amatly
  Poslama garşy we dezinifikasiýa garşy
  Uly akym kuwwaty 65 derejeli rozetkaly bürünç korpus

 • Täze gelen Hytaý Plastiki pnewmatik herekete getiriji poslamaýan polatdan arassalanan burç oturgyç klapany / burç porşenli klapan / suw klapan / akym dolandyryş klapan gysgyjy / sapak / flanes / nurbat

  Täze gelen Hytaý Plastiki pnewmatik herekete getiriji poslamaýan polatdan arassalanan burç oturgyç klapany / burç porşenli klapan / suw klapan / akym dolandyryş klapan gysgyjy / sapak / flanes / nurbat

  Çärýek öwrüm burç klapan ABŞ standartlaryna laýyk gelýär we suw geçiriji ulgamy üçin amatly suw bilen ýaşaýyş üçin ulanylýar.

  Çärýek öwrüm bürünç top klapan
  Beden materialy: Mugt ýasalan bürünç
  Faceüzü: Chrome ýerleşdirildi
  Iş basyşy: 20-den 125 psi
  Temperatura aralygy: 40°160-a çenli°F
  Şahadatnama: CUPC, NSF
  Özüne çekiji görnüş üçin ýumşak hrom gutarýar.
  Mis turbasy we PEX tekiz turbalary bilen utgaşykly
  Çygly çyzyklara gurnap bolýar
  Çalt gurnamak we aňsat işlemek

 • Professional Hytaý Hytaý bürünç, guýma demir ýa-da ýasalan poslamaýan polat elektrik we pnewmatik senagat ýüzýän top klapan, sapak / nurbat NPT ýa-da Bsp gutarýar

  Professional Hytaý Hytaý bürünç, guýma demir ýa-da ýasalan poslamaýan polat elektrik we pnewmatik senagat ýüzýän top klapan, sapak / nurbat NPT ýa-da Bsp gutarýar

  Suw akymyny öçürmek üçin PEX turba ulgamlarynda F1807 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1807 standartyna laýyk gelýär.

  F1807 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 3/8 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barb ASTM F1807-e laýyk gelýär
  Blowout subutnamasy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, cUPC
  Dezinifikasiýa çydamly Gurşun erkin ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş

 • Professional Hytaý Hytaý bürünç, guýma demir ýa-da ýasalan poslamaýan polat elektrik we pnewmatik senagat ýüzýän top klapan, sapak / nurbat NPT ýa-da Bsp gutarýar

  Professional Hytaý Hytaý bürünç, guýma demir ýa-da ýasalan poslamaýan polat elektrik we pnewmatik senagat ýüzýän top klapan, sapak / nurbat NPT ýa-da Bsp gutarýar

  Suw akymyny öçürmek üçin PEX turba ulgamlarynda F1807 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1807 standartyna laýyk gelýär.

  F1807 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 3/8 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barb ASTM F1807-e laýyk gelýär
  Blowout subutnamasy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, cUPC
  Dezinifikasiýa çydamly Gurşun erkin ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş

 • Hytaý täze önümi Hytaý bürünç gaz şar klapany Solenoid kebelek gözegçiligi Swing globus poslamaýan polat flanes Y süzgüç bürünç kiçi klapan

  Hytaý täze önümi Hytaý bürünç gaz şar klapany Solenoid kebelek gözegçiligi Swing globus poslamaýan polat flanes Y süzgüç bürünç kiçi klapan

  Bürünç gaz şar klapany, gaz enjamlary bilen ulanmak üçin maslahat berilýär we tebigy, öndürilen, garyşyk, suwuklandyrylan nebit (LP) gazy we LP gaz-howa garyndylary bilen ulanmak üçin kepillendirilýär.
  Ölçeg aralygy: 3/8 '' - 5/8 ''
  Material: Galp bürünç
  Klapan gurluşy: 2 bölek
  Ahyrky birikme: Alaw x alaw
  Maks: 125psi
  Temperatura aralygy: -40°150-e çenli°F
  Ygtybarly, ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin goşa O halkalary
  Akymlary aňsat / öçürmek üçin çärýek öwrüm işi
  Öçürip bilmeýän baldak
  T-tutawaç
  Şahadatnama: CSA, UL

 • Upc kepillendirilen gurşun mugt doly port press-fit top klapan

  Upc kepillendirilen gurşun mugt doly port press-fit top klapan

  Gurşunsyz metbugat şar klapanlary, içerki monjuk we mis birleşmesine çalt we aňsat mis üçin EPDM O-halkasy bilen birleşdirmek üçin ahyrky birikmeler bilen bezelendir.

  Ölçeg aralygy: 1/2 '' - 2 ''
  Klapan portunyň açylmagy: Doly port
  Klapan operatory: Lever tutawajy
  Klapan beden stili: 2 bölek
  Baglanyş görnüşi: Press-Fit
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  Iň ýokary temperatura: 250°F
  Iň ýokary iş basyşy: 200PSI - (Baglanyş reýtingi)
  Düzülip bilinýän baldak gaplamasy bilen öçürmeýän çydamly baldak dizaýny
  Iki sany halka gurluşy
  Dezinifikasiýa çydamly
  Diňe gaty çekilen mis turba bilen ulanyň
  Syzdyrmagy kesgitlemek aýratynlygyny basyň
  Gyzgyn we sowuk agyz suwy, sowadylan HVAC ulgamlary we izolýasiýa programmalary üçin
  Çalt we gurmak aňsat
  Şahadatnama: cUPC, NSF

 • Top klapanlaryny iki sany halka basyň

  Top klapanlaryny iki sany halka basyň

  Gurşunsyz metbugat şar klapanlary, içerki monjuk we mis birleşmesine çalt we aňsat mis üçin EPDM O-halkasy bilen birleşdirmek üçin ahyrky birikmeler bilen bezelendir.

  Ölçeg aralygy: 1/2 '' - 2 ''
  Klapan portunyň açylmagy: Doly port
  Klapan operatory: Lever tutawajy
  Klapan beden stili: 2 bölek
  Baglanyş görnüşi: Press-Fit
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  Iň ýokary temperatura: 250°F
  Iň ýokary iş basyşy: 200PSI - (Baglanyş reýtingi)
  Düzülip bilinýän baldak gaplamasy bilen öçürmeýän çydamly baldak dizaýny
  Iki sany halka gurluşy
  Dezinifikasiýa çydamly
  Diňe gaty çekilen mis turba bilen ulanyň
  Syzdyrmagy kesgitlemek aýratynlygyny basyň
  Gyzgyn we sowuk agyz suwy, sowadylan HVAC ulgamlary we izolýasiýa programmalary üçin
  Çalt we gurmak aňsat
  Şahadatnama: cUPC, NSF

 • Burç klapan F1960PEX x gysyş göni

  Burç klapan F1960PEX x gysyş göni

  Çärýek öwrüm burç klapan ABŞ standartlaryna laýyk gelýär we suw geçiriji ulgamy üçin amatly suw bilen ýaşaýyş üçin ulanylýar.

  Çärýek öwrüm bürünç top klapan
  Beden materialy: Mugt ýasalan bürünç
  Faceüzü: Chrome ýerleşdirildi
  Iş basyşy: 20-den 125 psi
  Temperatura aralygy: 40°160-a çenli°F
  Şahadatnama: CUPC, NSF
  Özüne çekiji görnüş üçin ýumşak hrom gutarýar.
  Mis turbasy we PEX tekiz turbalary bilen utgaşykly
  Çygly çyzyklara gurnap bolýar
  Çalt gurnamak we aňsat işlemek

 • Bürünç top klapan F1807 PEX

  Bürünç top klapan F1807 PEX

  Suw akymyny öçürmek üçin PEX turba ulgamlarynda F1807 PEX bürünç şar klapany ulanylyp bilner.ABŞ standarty boýunça işlenip düzüldi we PEX turbasy bilen ulanmak üçin ASTM standart F1807 standartyna laýyk gelýär.

  F1807 PEX ujy bilen bürünç top klapan
  Ölçeg aralygy: 3/8 ”- 1”
  Goýmalar: Suw
  Material: Mugt ýasalan bürünç
  2 bölek dizaýn
  Iň ýokary basyş: 400WOG
  PEX barb ASTM F1807-e laýyk gelýär
  Blowout subutnamasy
  Sazlanylýan gaplama
  Winil ýeňli sink bilen örtülen polat tutawaç
  Aňsat işlemek we gurmak aňsat
  Şahadatnama: NSF, cUPC
  Dezinifikasiýa çydamly Gurşun erkin ýasalan bürünç poslama garşy we gurşunsyz talaplara laýyk gelýär
  Arza: PEX ulgamy, sanitar-tehniki ýa-da gidroniki ýyladyş

123Indiki>>> Sahypa 1/3